OYAK 750 MİLYON LİRA BAĞIŞI NEREYE YAPTI?

OYAK 750 MİLYON LİRA BAĞIŞI NEREYE YAPTI?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’dan Millî Savunma Bakanına OYAK Soruları Sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, son yıllarda şaibeli yatırımları ve düşük nema oranları ile gündeme gelen OYAK’ın 2023 yılında bir önceki yılın 20 katından fazlası yaptığı bağışlarla ilgili olarak Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in cevaplaması için Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde, “2022 yılında OYAK Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Faaliyetler için yaklaşık 31 Milyon (31.371.609) TL harcarken, 2023 yılında 748 Milyon (748.946.153) TL bağış yapmıştır? Bu yüksek bağış nerelere yapılmış ya da gönderilmiştir?” diye sordu.

CHP Çanakkale Milletvekili ve Millî Savunma Komisyonu Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, OYAK ile ilgili yaşanan olumsuz gelişmeleri Meclis gündemine taşıdı. Özgür Ceylan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in cevaplaması için Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede üyelerin şikayetlerini sordu. Özgür Ceylan, OYAK web sitesinde temel ilkeler olarak şeffaflık ve hesap verebilirliğe sürekli yer verildiğini kaydederken, “Süreç hakkında tatminkâr bilgi alamadıklarına yönelik şikayetleri gündemdeyken, haftalar öncesinden nema oranının bazı sosyal medya hesaplarında tam da 77,1 olarak nasıl açıklanmış olması manidardır” diye ifade etti. OYAK, iştirak şirketlerinin kâr durumları ile öz varlıklarının her yıl yeniden değerlemesi ve üye birikimlerinin diğer mali yatırım araçları ile değerlendirilmesi sonucu yıllık nema oranlarını Genel Kurul’da görüşüp oylayarak kamuoyu ve üyeleriyle paylaşıldığını hatırlatana Özgür Ceylan, “Yönetim, denetim, yatırım ve kâr payı dağıtım/nema hesaplama süreçlerinde neden şeffaf değildir?” diye sordu. Önergede OYAK üyesi olmayan kişilerin OYAK yönetim kurulu ve denetim kuruluna seçilmelerinin hangi kritere göre yapıldığı hakkında bilgi isteyen Özgür Ceylan, “OYAK Yönetim Kurulu Başkanı emekli General dışında OYAK yönetim ve denetim makamlarında neden emekli OYAK üyelerine yer verilmemektedir?” diye sordu.

Nemalar Son 4 Yılda Neden Dibe Vurdu?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, dört yıl öncesine kadar resmi enflasyonun yaklaşık iki katı oranında nema açıklayan OYAK’ın son 4 yılda açıklamış olduğu nema oranlarının bu oranın çok altında olduğunu ifade ederek, “Neden bu oranın altında kalmaktadır?” diye sordu. OYAK’ın iştiraki olan şirketlerin 2023 yılında yüksek kâr oranları açıkladığını ve her ay muvazzaf üyelerin maaşlarından kesilen katkı paylarının da ana sermayeye eklenmesine rağmen %77,1 gibi düşük bir kâr payı açıklanmasının sebebinin soran Özgür Ceylan, “2023 yılı enflasyon oranından arındırıldığında OYAK’ın 2023 yılı kârı sadece (%77-%65=%12) Yüzde 12 olarak mı gerçekleşmiştir?” diye sordu.

Şaibeli Bağışlar: Kurumun İçi Mi Boşaltılıyor?

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, OYAK yönetiminin Genel Kurul kararı olmaksızın OYAK üyelerinin birikimlerinden yardım veya bağış yapıp yapmadığı hakkında bilgi isterken, “Bu konuda yetkili kurullarından gerekli izin ya da yetki almış mıdır? Yönetim Kurulu Temsilciler Kurulu’ndan aldığı yetki ile yardım kararı alarak yetki sınırını aşmış mıdır?

Temsilciler Kurulundan bu yetki ne zaman ve hangi nedenlerle alınmıştır? Bu yetki ile OYAK Kaynaklarının kullanılması OYAK üye temsilcilerinin kontrol ve denetiminden çıkarılarak kurumun içi mi boşaltılmaktadır?” diye sordu.

2022 yılında OYAK Gönüllü Çalışmalar ve Hayır İşlerine Yönelik Faaliyetler için yaklaşık 31 Milyon (31.371.609) TL harcadığının bildirildiğini belirten Özgür Ceylan, “2023 yılında 748 Milyon (748.946.153) TL bağış yapmıştır? Bu yüksek bağış nerelere yapılmış ya da gönderilmiştir?” diye sordu.

OYAK Batan Şirketleri Mi Kurtarıyor?

CHP’li Özgür Ceylan, son yıllarda OYAK’ın yaptığı yatırımların üye kazançları ve piyasa gerekliliklerinin dışına taştığı yönünde iddiaları gündeme getirirken, “OYAK yönetimi yeni yatırımlar ve şirket satın almalarında üye kazançları, piyasa gereklilikleri ve basiretli bir tüccar gibi mi hareket etmektedir? Yoksa finansal olarak zorda olan bazı şirketleri kurtarmak amacıyla mı hareket etmektedir? Alınan bir petrol şirketi var mıdır? Finansal açıdan zorda olan bir holdinge ait olduğu için mi o petrol şirketi alınmıştır?” diye sordu. Önergede OYAK’ın faaliyet alanında olmadığı halde fındık ezmesi fabrikası alıp almadığı hakkında bilgi isteyen Özgür Ceylan, “Tüm dünyada teknoloji şirketleri başat şirketler olmuş iken, OYAK neden bu tip yatırımlar yapmıştır? Bu yatırımlar siyasetin yönlendirmesi ile mi yapılmıştır?” diye sordu. Soru önergesinde sanayi alanında yoğun faaliyet gösteren OYAK’ın, yüksek enerji maliyetlerine karşı ne gibi tedbirler aldığı hakkında bilgi isteyen Özgür Ceylan, “Çin’in Demir-Çelik sektöründeki agresif damping uygulamalarına karşı ne gibi tedbirler alınmıştır? Üye birikimlerinin yatırım tercihlerine dönüşme süreçlerinde bilimsel esaslar ve piyasa gereklilikleri mi belirleyici olmaktadır? Yoksa karar vericiler siyasi saiklerle mi hareket etmektedirler?” diye sordu.

İştiraklere yönelik etkin bir denetim mekanizması yürütülüp yürütülmediği ve iştirak yönetimlerine seçim veya atamalarda liyakatin dikkate alınıp alınmadığını soran Özgür Ceylan, “Yoksa başka saiklerle mi hareket edilmektedir? Enflasyonun altında kalan nema oranları ile hedef emekli üyelerin bezdirilerek OYAK üyeliğinden ayrılmalarının sağlanması mıdır?” diye sordu. Özgür Ceylan OYAK ile ilgili tüm şikayetleri Meclis gündemine taşıdığı soru önergesinde OYAK temsilciler kurulu üyeleri ile genel kurul üyelerinin seçiminde, OYAK üyelerinin haklarını savunacak subay, astsubay, uzman erbaş ve sivil memurların tercih edilmemesinin özel bir nedeni olup olmadığı hakkında da bilgi istedi.